Chỉ với 35.000 VND đến 50.000VND / 1 Máy Tính / 1 tháng Quý khách sẽ được hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, sữa