Dây đeo thẻ nhân viên thông minh,  dây đeo thẻ co rút,  dây đeo thẻ nhân viên sân bây, khách sạn 5 sao, nhà