Ngành gia công phần mềm Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ và Việt Nam đang nhắm trở thành một trong